Wat houdt de borgsom in?

Indien u in aanmerking komt voor een gereserveerde woning en geïndiceerd bent door een onderwijsinstelling geldt het volgende:
Alvorens te kunnen reageren op een (door de onderwijsinstelling gereserveerde) studentenwoning moet u een borgsom (€ 500,00) overmaken aan StudentRoomsBrabant. StudentRoomsBrabant draagt het bedrag vervolgens af aan de verhuurder van de studentenwoning waarop u heeft gereageerd. Indien u de studentenwoning (waarop u heeft gereageerd) definitief accepteert en een huurovereenkomst aangaat krijgt u de borgsom aan het einde van de huurovereenkomst terug van de verhuurder. De borgsom is enerzijds bedoelt als drempelbedrag (richting woningzoekende) met betrekking tot de reservering van een studentenwoning en anderzijds wordt de borgsom door de verhuurder gebruikt als zekerheidstelling zodat de huurder aan alle verplichtingen voldoet. U kunt uw reactie op een gereserveerde studentenwoning niet intrekken. Indien u de aangeboden studentenwoning weigert ontvangt u de borgsom niet terug. Tevens vervalt uw indicatie.