Veelgestelde vragen 10% Toewijzing middeninkomens

In ‘s-Hertogenbosch zijn er veel mensen op zoek naar een sociale huurwoning. Wanneer we kijken naar de betaalbaarheid dan zien we dat een aantal huishoudens met een laag middeninkomen (huishoudinkomen vanaf € 38.036 tot en met € 42.436) ook behoefte heeft aan een sociale huurwoning (tweeoudergezinnen en tweepersoonshuishoudens tot de AOW-leeftijd). Deze groep huishoudens kan nu geen sociale huurwoning krijgen omdat de corporaties voorheen geen gebruik maakten van de 80/10/10% regeling. Deze nieuwe regeling zorgt ervoor dat 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen voortaan wel ingezet kan worden voor woningzoekenden met een laag middeninkomen. Daarnaast kan deze groep woningzoekenden, met name de tweeoudergezinnen en de tweepersoonshuishoudens tot de AOW-leeftijd, geen of moeilijk een vrije sector huurwoning betalen of een woning kopen in de huidige woningmarkt. Om de kans op een betaalbare woning voor de betreffende huishoudens met een laag middeninkomen te vergroten, is door de corporaties, gemeente en SHP besloten dat woningcorporaties gebruik kunnen maken van de 90/10% regeling.

Veel gestelde vragen 10% toewijzing middeninkomens

 • Waarom worden er woningen aangeboden waar alleen de woningzoekenden met een (laag) middeninkomen op mogen reageren?
  In ‘s-Hertogenbosch is er een grote vraag naar sociale huurwoningen vanuit de primaire en secundaire inkomensgroepen. Wanneer we kijken naar betaalbaarheid dan zien we dat een aantal huishoudens met een laag middeninkomen (€ 38.036 t/m € 42.436) ook behoefte heeft aan een sociale huurwoning. Om de kans op een betaalbare woning voor de betreffende huishoudens met een laag middeninkomen te vergroten, is er door de corporaties, gemeente en SHP voor gekozen om 10% van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een laag middeninkomen.
 • Hoeveel woningen worden er ‘gereserveerd’ voor woningzoekenden met een (laag) middeninkomen?
  We kunnen niet precies aangeven hoeveel woningen dit zijn, maar het is maximaal 10% van de woningen die we in een jaar aanbieden via WoonService.
 • Op WoonService staat een woning met een huurprijs vanaf € 607,47, maar toch kan ik hier niet op reageren. Hoe kan dat?
  Een deel van de woningen met een huurprijs vanaf €607,47 worden vanaf 1 januari 2019 alleen beschikbaar gesteld aan mensen met een laag middeninkomen. In ‘s-Hertogenbosch is er een grote vraag naar sociale huurwoningen vanuit de primaire en secundaire inkomensgroepen. Wanneer we kijken naar betaalbaarheid dan zien we dat een aantal huishoudens met een laag middeninkomen ook behoefte heeft aan een sociale huurwoning. Om de kans op een betaalbare woning voor de betreffende huishoudens met een laag middeninkomen te vergroten, is er door de corporaties, gemeente en SHP voor gekozen om 10% van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een laag middeninkomen.
 • Met welk inkomen val je in de lage middeninkomens?
  Tot de lage middeninkomens behoren huishoudens met een inkomen vanaf € 38.036 tot en met € 42.436.
 • Hoe herken ik een woning die beschikbaar is voor de lage middeninkomens?
  In de advertentietekst op WoonService onder het kopje Toewijzing staat aangegeven voor wie reageren mogelijk is. Een woning is beschikbaar voor de lage middeninkomens als hier staat dat reageren mogelijk is voor mensen met een huishoudinkomen van € 38.036 t/m € 42.436.
 • Welke (soort) woningen komen beschikbaar voor de lage middeninkomens en waarom?
  De woningen die beschikbaar zijn voor de lage middeninkomens zijn een gedeelte van de woningen met een huurprijs vanaf € 607,47. Dit kunnen verschillende woningtypes zijn.
 • Worden deze woningen ook via de loting verhuurd? Waarom wel of niet?
  Gezien het lage aantal woningen dat wordt aangeboden via WoonService, lukt het niet om aan de voorwaarden van 26 reacties te komen om mee te mogen doen aan de Loting. Om deze reden worden de woningen gedurende de looptijd van het Lotingexperiment alleen via het aanbodmodel aangeboden.