Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?

StudentRoomsBrabant is onderdeel van WoonService Regionaal en derhalve zijn de algemene voorwaarden van WoonService Regionaal van toepassing. 
Bent u van mening dat u onterecht bent uitgeschreven? Of dat u niet volgens de regels van de Algemene Voorwaarden WoonService bent behandeld?
Dan kunt u met dit formulier een klacht indienen bij de KlachtenCommissie WoonService. 

De KlachtenCommissie WoonService is onafhankelijk  van WoonService Regionaal en van de woningcorporaties. De uitspraken van de KlachtenCommissie zijn bindend. 

Andere klachten?
Hebt u een klacht over het onderhoud van uw studentenwoning?
Ervaart u overlast van buren of van anderen?
Hebt u een klacht over uw studentenwoning?
Neem dan contact op met (de klachtencommissie van) de corporatie waar u de woning van huurt.