Adreswijziging

U gaat verhuizen? Dan moet u uw verhuizing doorgeven aan de gemeente waarin u woont of gaat wonen.
Uw gemeente geeft geen adreswijziging door aan andere instanties, ook niet aan StudentRoomsBrabant. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Het doorgeven van uw adreswijziging heeft geen invloed op uw inschrijftijd, wacht er niet te lang mee.            

Wat betekent een adreswijziging voor mijn inschrijving of inschrijftijd?
Wanneer u verhuist naar een zelfstandige woning dan blijft u ingeschreven bij StudentRoomsBrabant, u dient natuurlijk wel uw inschrijving jaarlijks te verlengen. Uw adreswijziging kunt u doorgeven via “mijn account”  nadat u bent ingelogd.

Accepteert u een woning via StudentRoomsBrabant? Dan vervalt uw inschrijftijd die u heeft opgebouwd bij StudentRoomsBrabant. Uw inschrijving voor een huurwoning bij WoonService Regionaal blijft gehandhaaft.  
Let op: Was u jonger dan 18 jaar op het moment dat u uzelf ingeschreven heeft bij StudentRoomsBrabant, bij WoonService Regionaal gaat de inschrijftijd tellen vanaf het moment dat u 18 jaar bent geworden.